Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

beton-lekkiBeton lekki znajduje zastosowanie w wykonywaniu izolacji oraz wypełnianiu przestrzeni izolacyjno-konstrukcyjnych. Można zatem umieścić go pod posadzką zamiast styropianu lub na warstwie spadkowej dachu. Takie rozwiązania są dopuszczalne ze względu na dobrą termoizolacyjność materiału, niski ciężar, który nie obciąża stropów, jak również dobrą izolacyjność akustyczną. Dowiedz się więcej o betonie lekkim, zwłaszcza jego składzie oraz możliwych zastosowaniach we współczesnym budownictwie.

Beton lekki to jeden z popularniejszych materiałów budowlanych, który charakteryzuje się niską gęstością i dużą wytrzymałością. Beton lekki składa się z mieszanki cementu, piasku, kruszywa oraz dodatków w różnych proporcjach. Od ich połączenia zależy, jakie finalnie będą właściwości materiału. Istotne jest to, aby prawidłowo wykonać mieszankę, co wcale nie jest proste. Odpowiednio połączone składniki i niemal całkowity brak tradycyjnego kruszywa, pozwala na obniżenie masy własnej, a utrzymanie dobrych parametrów konstrukcyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej składowi betonu lekkiego oraz jego zastosowaniu w budownictwie.

Czym jest beton lekki?

Aby dany materiał budowlany mógł być określany mianem betonu lekkiego musi mieć odpowiedni skład oraz masę. Ta powinna wahać się w przedziale od 800 do 2000 kg/m³. Ponadto beton powinien powstać z konkretnych materiałów, o których piszemy poniżej.

Jaki jest skład betonu lekkiego?

Beton lekki składa się głównie z kilku składników: lekkiego kruszywa i betonu komórkowego, składającego się z cementu, wody, piasku oraz dodatków w zmiennych proporcjach. Spoistość betonu lekkiego zapewnia cement – klasyczny portlandzki lub mieszany z domieszką popiołu lotnego lub/i żużla. Wprowadzenie tych dodatków wpływa na wytrzymałość, trwałość oraz właściwości termiczne betonu lekkiego.

Ważnym składnikiem betonu lekkiego jest wyselekcjonowane kruszywo betonowe. W przeciwieństwie do tradycyjnego betonu, kruszywo w betonie lekkim to tak naprawdę nowoczesne materiały o niskiej gęstości: ekspandowany perlit, ekspandowany wermikulit, lekkie kruszywa naturalne, a także wypełniacze szklane. Kruszywo wpływa m.in. na masę i gęstość betonu, a także na jego właściwości izolacyjne.

Jeżeli natomiast chodzi o dodatki, to zazwyczaj są to składniki wpływające na tempo twardnienia betonu, właściwości termiczne czy akustyczne materiału. Do popularnych dodatków należą: popioły lotne, substancje pianotwórcze, syntetyczne włókna, dodatki wzmacniające, a także pigmenty barwiące.

Zastosowanie betonu lekkiego

Beton lekki jest materiałem budowlanym o wielu zastosowaniach. Jego niska gęstość i wytrzymałość umożliwiają stosowanie go w budowie różnych obiektów budowlanych. Najczęściej beton lekki jest wykorzystywany w budowie dachów, posadzek, ścian i stropów, ale też w konstruowaniu mostów i dróg. Beton lekki przydaje się też w budowie kominów, w produkcji elementów dekoracyjnych, takich jak płyty chodnikowe, krawężniki czy ogrodzenia.