Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Bezpieczeństwo przy pracach rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych wymagają praktycznie tyle zaangażowania co ich tworzenie. Wskazane działanie przeprowadzane jest bez zastosowania bądź z użyciem materiałów wybuchowych. W każdym z tych przypadków trzeba uwzględnić zasady pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa. Teren rozbiórki musi być dobrze oznaczony tablicami informacyjnymi. O czym jeszcze należy pamiętać podczas realizacji tego procesu?

Zasady postępowania podczas prac rozbiórkowych

Podczas dokonywania prac rozbiórkowych niezbędne jest to, żeby wszystkie osoby przebywające na tym terenie miały odpowiedni sprzęt ochronny. Niezbędne komponenty to hełm, rękawice, a także szelki bezpieczeństwa. Obszar musi być także odpowiednio oznaczony. Przed przystąpieniem do prac osoby dokonujące zadania muszą sprawdzić, czy wszelkie instalacje są odłączone od sieci. Gruz z wyższych kondygnacji usuwa się za pośrednictwem sprzętu, który ogranicza zapylenie. Na szczęście sporo firm zajmuje się wywożeniem i kruszeniem gruzu po rozbiórkach budynków. Co więcej, działania te mogą być prowadzone wyłącznie w dzień. Zgodnie z przepisami prawa prace rozbiórkowe po zmroku są zabronione. Wszystko to jest niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Jakie kwestie są ważne przy metodzie wybuchowej?

Prace rozbiórkowe dokonywane metodą wybuchową wymagają uzyskania odpowiedniego pozwolenia. W tym przypadku teren musi być dobrze zabezpieczony. Przed wybuchem należy stosować sygnały ostrzegawcze. Zasadnicze znaczenie ma także odpowiednie uporządkowanie określonego miejsca z materiałów, które mogą przyczynić się do zwiększenia siły rażenia.