Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Jak działają kopalnie kruszyw?

Kruszywa dzielą się na naturalne, występujące w przyrodzie, oraz sztuczne, uzyskane poprzez recykling lub modyfikację, na przykład termiczną. Kruszywa naturalne, do których należy piasek czy żwir, wydobywa się głównie metodą odkrywkową i tym też zajmują się kopalnie kruszyw.

Czym są kruszywa? 

Kruszywa to sypki materiał, który wykorzystuje się powszecnie w budownictwie, między innymi do przygotowywania zapraw, betonów oraz do budowy dróg. Kruszywa naturalne występują w przyrodzie w postaci okruchów skalnych. Powstały w wyniku erozji skał albo w wyniku mechanicznego rozdrobnienia litej skały. Można je uszlachetniać poprzez płukanie lub przesiewanie. Podczas tych procesów usuwane są zanieczyszczenia pyliste.

Kruszywa naturalne często pozyskuje się poprzez wydobycie za pomocą metody odkrywkowej. Wydobywa się je głównie z dna jezior, rzek lub kopalni żwiru i piasku, gdzie stosuje się wyżej wspomnianą metodę. Zajmują się tym kopalnie kruszyw.

Kopalnia kruszyw – jak działa żwirownia i piaskownia?

Żwirownia to miejsce, w którym metodą odkrywkową wydobywa się piasek i żwir. Są to podstawowe kruszywa wykorzystywane w budownictwie. Jednocześnie surowce te są uznane za kopaliny pospolite, a sama działalność żwirowni jest koncesjonowana i podlega urzędom górniczym.

Ze względu na sposób wydobywania, można wyróżnić dwa rodzaje złóż: mokre i suche. Pierwsza metoda eksploatacji polega na wydobywaniu złóż spod wody, na przykład z dna rzek. W tym celu wykorzystuje się koparki linowe oraz refulery. W przypadku złóż suchych do ich wydobywania stosowane są koparki podsiębierne, taśmociągi i ładowarki.

Po zakończonych pracach wydobywczych wyrobisko może zostać zalane wodą lub wypełnia się nią samoistnie, wskutek czego powstaje bagr. Na wyrobiskach po złożach suchych często buduje się kompleksy służące utylizacji odpadów lub organizuje się w tym miejscu ich składowiska.