Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Podwyższanie terenu. Etapy postępowania

Na podwyższenie terenu można się zdecydować na przykład, gdy na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. Wiele osób podnosi działkę przed wybudowaniem domu, aby użyźnić glebę przeznaczoną na wymarzony ogród lub uzyskać widok na piękny krajobraz, który z naturalnego poziomu był niewidoczny. Oczywiście wymaga to stosownego uwzględnienia w dokumentacji i przeanalizowania wszystkich za i przeciw.

Prace związane z podwyższeniem terenu

Jeśli podniesienie działki jest odpowiednio uwzględnione w projekcie budowy, należy dokładnie trzymać się planu. Ziemia na podwyższenie terenu jest wysypywana dookoła fundamentów, które zostały już zbudowane na naturalnym poziomie gruntu. W ten sposób powstaje sztuczne wzniesienie, które kryje ściany i ławy fundamentowe. Tą metodą można także zbudować piwnicę. Podniesienie terenu jest możliwe również przed rozpoczęciem budowy. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach prace obejmujące podnoszenie terenu wymagają odpowiedniego pozwolenia na budowę. Wiąże się to głównie z tworzeniem wałów i nasypów.

Podnoszenie terenu, a sąsiednie działki

Podjęcie decyzji o podniesieniu działki powinno być dokładnie przemyślane. Jeśli jest to działka sąsiadująca z innymi gospodarstwami, trzeba się zastanowić, jakie mogą być skutki intensywnych opadów deszczu. Może dojść do sytuacji, w której spływająca z naszej działki woda będzie zalewać posesje sąsiadów. Dlatego najlepiej w pierwszej kolejności uzgodnić tę sprawę z sąsiadami i poprosić ich o zgodę.

Istnieje możliwość podpisania stosownego dokumentu, jakim jest ugoda sąsiedzka, aby uniknąć ewentualnych roszczeń w późniejszym czasie. Dokument sporządzony na piśmie powinien zawierać dokładne informacje odnośnie planowanych prac oraz sposobów rozwiązania ewentualnych problemów. W przypadku, gdy istnieje możliwość zalania sąsiadujących działek, trzeba zadbać o środki zapobiegawcze. Takie pismo powinno zostać również zaakceptowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.