Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Potencjał użytkowy kruszyw ceglanych

Gruz ceglany pochodzący z rozbiórki budynków nie musi być bezużytecznym odpadem. Przetworzony poprzez kruszenie w obiegu recyklingowym może zostać wykorzystany ponownie. Jaki dokładnie jest potencjał użytkowy kruszyw ceglanych?

Kruszywa ceglane – czym są i skąd się biorą?

Kruszywem ceglanym nazywamy ziarnisty materiał, pozyskany w procesie recyklingu cegieł poprzez ich rozbijanie. Oczyszczony gruz ceglany trafia do kruszarki, która go rozdrabnia do odpowiedniej frakcji, tworząc kruszywo. Po procesie kruszenia ulega dodatkowemu sortowaniu i oczyszczeniu z wszelkich odpadów, jakie mogą się w nim znaleźć, np. stal czy drewno. W ten sposób gruz powstający przy rozbiórce ceglanych budynków zostaje poddany odzyskowi i dostaje nowe życie.

Możliwości wykorzystania kruszywa ceglanego

Potencjał użytkowy kruszyw ceglanych jest duży. Znajdą one swoje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie istnieje potrzeba utwardzenia słabonośnych gruntów. Kruszywo ceglane możemy wykorzystać przy utwardzaniu miejsc parkingowych czy różnego rodzaju placów. Sprawdzi się przy tworzeniu alejek spacerowych i zjazdów samochodowych z drogi na tereny prywatne. Kruszywo ceglane można też wykorzystać jako podbudowa pod prywatną kostkę chodnikową.

Doskonale sprawdza się także jako materiał do uzupełniania ubytków i dziur drogowych – szybko i skutecznie zniweluje problematyczne nierówności, w których zbiera się woda tworząc kałuże. Równie dobrze można wykorzystać kruszywo ceglane do wyrównania nierówności na terenie prywatnym, poprawiając jego równość czy usypując drogę przejazdową.

Kruszywa ceglanego można użyć również do wykonania nawierzchni tymczasowych, o użyteczności nie przekraczającej kilkunastu lat. Sprawdzi się m.in. przy tworzeniu gruntowych dróg dojazdowych. Jest to bowiem tańsza alternatywa kruszyw betonowych o podobnych właściwościach użytkowych.

Wykorzystywanie kruszyw ceglanych pozwala na zmniejszenie pozyskiwania zasobów naturalnych, przy jednoczesnej redukcji zalegających hałd gruzu. W ten sposób pożytkujemy coś, co zostało już stworzone, zamiast tworzyć kolejne odpady.