Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Jak wykonywać wykopy pod fundamenty?

Przed rozpoczęciem wykopów pod fundamenty niezbędne jest wytyczenie obrysu domu. Geodeta wyznacza zewnętrzne krawędzie lub osie ścian, wzdłuż których przebiegać będą wykopy.

Wymiary obliczane są na podstawie:

  • rodzaj gruntu,
  • głębokości przemarzania gruntu,
  • głębokości gruntu,
  • posadowienia budynku,
  • sposobu planowanego fundamentowania.

Jak przebiega całkowite usunięcie gruntu pod obrysem budynku?

Do całkowitego usunięcia gruntu pod obrysem budynku wykorzystuje się koparkę mechaniczną, natomiast ziemię z samego dna wykopu, na poziomie 10 – 15 cm, wybiera się ręcznie.

W wykopie układa się następnie chudy beton, wytycza ławy, ustawia ich deskowanie oraz zbrojenie podłużne. Nim także należy uzupełnić miejsca położone głębiej niż poziom posadowienia budynku.

Ten sposób wykonywania wykopów pod fundamenty poleca się przy gruntach sypkich i słabo zagęszczonych.

Jak wykonać wykopy pod fundamenty z usunięciem gruntu pod ławy wylewane bez deskowania?

Inny sposób wykonywania wykopów pod fundamenty to usunięcie gruntu pod ławy wylewane bez deskowania.

Ławy fundamentowe wylewa się pod dom bezpośrednio w gruncie. Wykopy wykonywane są ręcznie. Na dnie wykopu kładzie się folię, umożliwiającą stabilne związanie mieszanki betonowej, następnie dokonuje się zbrojenia i betonuje.

Górna część wykopów powinna sięgać do wierzchu ław, przy czym rozkop od góry powinien być z jednej strony szerszy.

Wykopy pod fundamenty z usunięciem gruntu pod ławy wylewane bez deskowania najlepiej sprawdzą się na gruntach spoistych i tych, które się nie obsypują.

Na czym polega usunięcie gruntu w miejscu ław wylewanych w deskowaniu?

Usunięcie gruntu w miejscu ław wylewanych w deskowaniu, oferowane przez naszą firmę, polega na wybraniu ziemi tylko w miejscu planowanego występowania ław fundamentowych. Nasy fachowcy wypoziomują odpowiednio dno wykopu pod ławy, a następnie ułożą na nim zbrojenie. Szerokość rowów pod ławy musi odpowiednio większa, aby zmieściło się w nich deskowanie.

Polecając wykonanie wykopów pod fundamenty naszej firmie, klienci mogą być pewni solidności przeprowadzonych prac, a co za tym idzie, tego, że mający stanąć budynek będzie bezpieczny.