Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to jedna z podstawowych prac do wykonania przed rozpoczęciem budowy. Proces przebiega w dwóch etapach: najpierw konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów, które następnie wykorzystuje się do fizycznego wyrównania terenu.

Kiedy należy przeprowadzić niwelację terenu?

Niwelację terenu przeprowadza się właściwie przy każdym typie prac budowlanych, zarówno przed budową domu mieszkalnego i budynku przemysłowego, jak i przed budową dróg. W ten sposób przygotowuje się grunt również pod ogrody, parkingi czy place. Prace może przeprowadzić firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz dysponująca niezbędnymi narzędziami.

Niwelacja terenu jest o tyle ważnym elementem pracy na miejscu budowy, że profesjonalnie wykonana, gwarantuje odpowiednią stabilność obiektu, który się na nim znajdzie. Co więcej, umożliwia dowolne kształtowanie terenu, a także pozwala na zaplanowanie odwodnienia działki. Z tego względu powinna być wykonywana przez specjalistów.

Pierwszy etap niwelacji – pomiary 

Wykonanie pomiarów wchodzi w zakres prac geodezyjnych. Za pomocą specjalistycznych narzędzi wyznaczana jest różnica pomiędzy dwoma lub wieloma punktami na danym terenie. Na podstawie tak zdobytych danych tworzona jest siatka wysokościowa terenu. Siatka ta zawiera niezbędne informacje na temat wysokości gruntów, gdzie znajdują się hałdy i elementy do wyrównania. Posługując się nią można określić, na jakiej wysokości względem drogi powinien znajdować się budynek.

Drugi etap niwelacji – fizyczne wyrównanie terenu

Na tym etapie niwelacji terenu następuje wyrównanie działki na podstawie dokonanych wcześniej obliczeń. Prace przeprowadza się w różny sposób, zależnie od planowanego wykorzystania działki. Inaczej będzie to wyglądać w przypadku, gdy na terenie powstanie dom, a inaczej przebiega wyrównywanie terenu pod drogę. Co ważne, do wykonania niwelacji nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ nie należy ona do prac budowlanych.