Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Gdzie w Polsce występują czarnoziemy?

W Polsce możemy znaleźć różne rodzaje ziemi, w tym czarnoziemy. Naturalnie występują one w niewielu lokalizacjach – zajmują zaledwie 1% ogólnej powierzchni naszego kraju. To bardzo niewiele. A szkoda, bo jest to najżyźniejszy gatunek, który zapewnia powodzenie uprawom. Na szczęście są one dostępne w sprzedaży w dobrze zaopatrzonych składach, kopalniach i sklepach.

Czarnoziemy – co to za gleba?

Czarnoziemy są glebami strefowymi, a ich występowanie zależy ściśle od morfologii terenu. Składają się z kilku warstw, gdzie najgłębszą stanowi skała macierzysta, na której znajduje się od 40 do nawet 100 cm próchnicy. Z tego też powodu czarnoziemy uchodzą za niezwykle urodzajne gleby, doskonałe do upraw i siania trawników.
Czarnoziemy stanowią bardzo żyzne podłoże, dlatego chętnie są obsiewane przez rolników, hodowców warzyw, owoców, zbóż. Szczególnie szybko na takich glebach rośnie bawełna, buraki cukrowe i pszenica. Dlatego też w miejscach ich występowania mamy do czynienia z dobrze prosperującym rolnictwem.

Rodzaje czarnoziemów

Czarnoziemy występujące w Polsce należą do grupy czarnoziemów eurazjatyckich. Te występują w 5 wariantach – wyługowane, zbielicowane, zwykłe, południowe, typowe. Różnią się głównie zawartością próchnicy i miejscem występowania. Np. czarnoziemy zwykłe preferują stanowiska suche.

„Polskie” czarnoziemy możemy jeszcze podzielić na kilka podtypów. Są to gleby typowe, opadowo-glejowe, kumulacyjne, z poziomem cambic i z poziomem argic.

Występowanie czarnoziemów w Polsce

W Polsce czarnoziemy występują w miejscach, gdzie kiedyś były lessy. Oznacza to, że największe skupisko tych ziem znajduje się na Wyżynie Lubelskiej oraz Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. Miejscami można też spotkać je na przedpolach Sudetów i Karpat.

Skoro wiadomo, że czarnoziemy to podłoże niezwykle pożądane w gospodarstwach rolnych czy domowych, na pewno zastanawiamy się, skąd można ją wziąć. Na szczęście gleba znajduje się w powszechnej sprzedaży i najłatwiej znajdziesz ją w składach funkcjonujących przy kopalniach kruszyw.