Telefon +48 502 234 467

Telefon

Email 

mask

Zasady prowadzenia wyburzeń

Wyburzanie obiektów budowlanych powinno być przeprowadzane z uwzględnieniem pewnych zasad. Wyróżnia się techniki tradycyjne i z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. W jednej i drugiej sytuacji trzeba zachować dużą ostrożność. Osoby, które przeznaczone są do wykonywania tego działania, muszą zapoznać się z dokumentami oraz planem. Jakie kwestie są istotne podczas dokonywania wyburzeń i prac rozbiórkowych obiektów budowlanych?

Jakie zasady należy uwzględnić przy wykonywaniu wyburzeń?

Proces wyburzania budynków musi być dokonywany przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Co więcej, prace nie mogą być przeprowadzane w towarzystwie niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto, w tym przypadku należy raczej użyć sprzętu mechanicznego. Ręczną rozbiórkę stosuje się wyłącznie wtedy, gdy metoda obalania lub wybuchów stworzyłaby duże zagrożenie dla ludzi.

Wyburzenia dokonywane metodą wybuchów

Wyburzanie budynków przy pomocy wybuchów regulowane jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 lipca 1999 roku w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Wyburzanie obiektów budowlanych z zastosowaniem metody wybuchów musi być bezpieczne dla ludzi, dlatego też trzeba zachować szczególną ostrożność.

W wyniku tego procesu dochodzi do powstania brył, które nie mogą poddane kruszeniu. Do rozbijania komponentów można wykorzystać młoty hydrauliczne umieszczone na wysięgnikach koparek. Inna technika określana jest mianem EHD. W tym przypadku w elemencie wierci się otwór, wypełnia wodą, a następnie umieszcza elektrodę. Dochodzi do fali ciśnieniowej, która zapewnia rezultat przypominający klasyczną eksplozję. Wskazany sposób jest bezpieczny i nie stwarza niebezpieczeństwa.